Telefon Numarası: 0232 388 3516
 
Her türlü Ticari mal ve hizmet alımları, Kanun gereği Hakem Heyetimizin yetkisi dışında olup, ilgili mahkemeye başvurulması gerekmektedir.

Başvuruların ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir.
 
Dosya Masrafları İle İlgili Başvurular İçin Yapılması Gerekenler
 

1) Öncelikle Bankanızın Genel Müdürlüğüne geri ödeme istediğinizi belirten dilekçe yazıp iadeli taahhütlü postayla başvurunuz. Dilekçenizde ayrıca sözleşmenizi ve masrafın kesildiğini gösterir bir belgeisteyin.

2) Tüketici Hakem Heyetine başvurunuzda,
 

 

İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına

BORNOVA

 

başlıklı dilekçe yazın.

 

Dilekçenizde bankanızı ve iadesini istediğiniz dosya masrafı miktarını belirtin. Adresiniz, telefon numaranız, ad soyad, T.C. Numaranız ve imzanız ile tarih olsun.

Ekinde nüfus fotokopiniz(2 adet), bankadan almış olduğunuz sözleşme örneği(zorunlu değil) ve masrafın kesildiğini gösterir bir belge olsun. Dilekçenizin ve bütün evraklarınızın aslı ve fotokopisini önü şeffaf kapaklı telli dosyayla teslim edin.
 

 

NOT: Kesilen dosya masrafı miktarı 2400 TL'nin altındaysa Tüketici Hakem Heyetimize, 2400 TL ile 3610 TL arasında ise İl Hakem Heyetine, 3610 TL'nin üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

NOT: Farklı banka için farklı dosya; aynı bankanın farklı kredileri için tek dosya hazırlanması gerekmektedir.

Dosya Masrafı Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

 


Kart Aidatları İle İlgili Başvurular İçin Yapılması Gerekenler

1) Öncelikle Bankanızın Genel Müdürlüğüne geri ödeme istediğinizi belirten dilekçe yazıp iadeli taahhütlü postayla başvurunuz. Dilekçenizde ayrıca kredi kartınızın sözleşmesini ve aidatların kesildiği ekstreleri isteyin.

 

2) Bankanızdan olumsuz cevap gelmesi durumunda Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz. Başvurunuzda,

 

İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına

BORNOVA

başlıklı dilekçe yazın.(2 Adet)

 

Dilekçenizde, bankanızı ve yılları belirtir şekilde TOPLAM aidat miktarının iadesini istediğinizi belirtin. Adresiniz, telefon numaranız, ad soyad, T.C. No ve imzanız ile tarih olsun,

Ekinde bankadan almış olduğunuz sözleşme örneği(zorunlu değil), sadece aidatların kesildiği ekstreler olsun.

 

Nüfus Fotokopisi(2 adet) eklenecek.

Önü şeffaf kapaklı telli dosyayla teslim edin(Dilekçenizin ve bütün evraklarınızın aslı ve fotokopisiyle birlikte).

NOT:Farklı bankalar için farklı dosya hazırlanması gerekmektedir.

Kart AidatıDilekçe Örneği İçin Tıklayınız