BORNOVA TAPUMÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL DURUMU

MEMUR : (1)Müdür
(4) Müdür Yardımcısı

(13) Bilgisayar İşletmeni

(2) Kadastro Teknisyeni
(
2) Memur

(1) Arşiv Memuru

(3) Hizmetli mevcuttur.

SÖZLEŞMELİ 4/C :1 Adet 4/C personel bulunmaktadır.

İŞÇİ :2 Adet Daimi İşçi bulunmaktadır.

HİZMET Binası Sayısı :-

KİRA :Hizmet verilen bina kiralık olarak tutulmuştur.

LOJMAN SAYISI :İlçemizde lojman bulunmamakta olup Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait Karşıyaka İlçesinde lojman mevcut olup bu lojmanlarda kalan personelimiz bulunmamaktadır.

BİNEK ARAÇLARI :Müdürlüğümüzün binek aracı bulunmamaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :Adres : 286/3 Sokak No.16 Mansuroğlu Mahallesi/Bayraklı/izmir

Tel : 2801980

Fax : 3427538

MÜDÜRLÜK İŞ BİLGİLERİ :

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YETKİ ALANINDA BULUNAN MAHALLELER :

 1. ALTINDAĞ
 2. ÇAMDİBİ
 3. DOĞANLAR
 4. ERGENE
 5. ERZENE
 6. IŞIKLAR
 7. NALDÖKEN
 8. PINARBAŞI
 9. KAZIMDİRİK


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YETKİ ALANINDA BULUNAN KÖYLER

(Gerek Belediye ve gerekse mücavir alan hududunda olmak üzere)

 1. BEŞYOL
 2. ÇAMİÇİ
 3. ÇİÇEKLİ
 4. GÖKDERE
 5. KARAÇAM
 6. KAVAKLIDERE
 7. KAYADİBİ
 8. KURUDERE
 9. LAKA
 10. SARNIÇ
 11. YAKA
 12. EĞRİDERE

Ayrıca; Müdürlüğümüzde yıllık yaklaşık 25.000 işlem yapılmakta ve yine yaklaşık olarak 3000 geliş ve 3500 gidiş olmak üzere yaklaşık 6500-7000 yazışma gerçekleştirilmekte olup bu işlemler sırasında iş sahiplerinin hiçbir sızlanmasına sebebiyet vermeyecek şekilde ve süratle (genellikle günlük olarak) yerine getirilmektedir.MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TAPU İŞLEM GRUPLARI

 1. AKİTSİZ İŞLEMLER
 2. AKİTLİ İŞLEMLER
 3. RESMİ YAZI İLE YAPILAN İŞLEMLER

AKİTLİ TAPU İŞLEMLERİ

SATIŞ

BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ

BAĞIŞ

DEVRE MÜLK HAKKI

GEÇİT HAKKI

İDARELER ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ

İNTİFA HAKKI

İPOTEK

KAMULAŞTIRMA

KAT İRTİFAKI

KAT MÜLKİYETİ

KAT KARŞILIĞI TEMLİK AKDİ

MİRAS PAYININ DEVRİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

TAKSİM

TRAMPA vs…

AKİTSİZ TAPU İŞLEMLERİ

AİLE KONUTU ŞERHİ

AYIRMA (İFRAZ) İSTEMİ

BİRLEŞTİRME (TEVHİT) İSTEMİ

CEBRİ SATIŞIN TESCİLİ İSTEMİ

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ

DÜZELTME İSTEMİ (TASHİH)

FİNANSAL KİRALAMA

HÜKMEN KAMULAŞTIRMA

İPOTEK TERKİNİ İSTEMİ

İŞTİRAKIN BOZULMASI

İZALEYİ ŞUYU SATIŞI TESCİL İSTEMİ

KAT İRTİFAKI İSTEMİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKI SÖZLEŞMESİ ŞERHİ

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI

KİRA ŞERHİ İSTEMİ

KOOPERATİF ÜYELERİNE TAHSİS İSTEMİ

MAHKEME KARARININ TESCİLİ İSTEMİ

SATIŞ VAADİNİN ŞERHİ İSTEMİ

ŞUFA - İŞTİRA - VEFA İSTEMİ

TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ

YOLA TERK İSTEMİ

YOLDAN İHDAS İSTEMİ vs…

MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

SATIŞ :

Tarafların Nüfus Cüzdanı veya pasaportları (Aslı ve fotokopisi)

Emlak Beyan Değeri (Belediyeden)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK kapsamında değilse aranılmaz)

Fotoğraf

İNTİKAL

Tarafların Nüfus Cüzdanı veya pasaportları (Aslı ve fotokopisi)

Veraset Belgesi

Veraset intikal ilişiği

Vukuatlı nüfus kaydı

Emlak Beyan Değeri (Belediyeden)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK kapsamında değilse aranılmaz)

Fotoğraf

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MÜRACAAT ŞEKLİ : Daha önce 1. ve 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlükleri olarak Bornova ilçesinde mahalle esaslı ayrıma göre verilen Tapu hizmetleri 04/01/2010 tarihinden itibaren tek Tapu Sicil Müdürlüğü çatısı altında görülmektedir. Müdürlüğümüzde Akitli-Akitsiz her türlü Tapu işlemi için(İntikal-Satış-İpotek vs…) işlemin gerektirdiği evrakların tamamlanması ile 08:00 - 12:00 arasında müracaatlar kabul edilmekte; talep aynı gün karşılanmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte Yeşil Kart, mal varlığı gibi sorgulamalar, ipotek, şerh gibi terkinler, resmi yazışmalar tam zamanlı mesai usulüne göre gerçekleştirilmektedir.

Kurumumuzla ilgili daha geniş ve teferruatlı bilgi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait www.tkgm.gov.tr internet adresinden edinilebilmektedir.