SOSYAL YAPI
Yamanlar Dağı eteğinde kurulmuş olan İlçe Merkezi hızlı bir sanayileşme, köylerden ve özellikle doğudan gelen yoğun göç, Ege Üniversitesinin kurulması ve asker sayısının artması ve bölgesel kuruluşların ilçemizde bulunması sonucu hemen hemen tüm ovaya yayılmış ve eskiden bir köy görünümünde olan yerleşim merkezleri ile birleşmesi sonucu büyüyerek 31/12/2016 tarihinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre ilçe nüfusumuz 438.549 kişidir. İlçemiz nüfusunun, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre %0,77 oranında arttığı tespit edilmiş olup, gecekondulaşma yok denecek kadar azdır. Ancak müşterek hisseli arsalar üzerinde imarsız yapılaşma vardır. Nüfusun hızlı artışı nedeniyle çok sayıda konut yapılmasına rağmen kira bedelleri oldukça yüksektir. Halkın dinlenme ve eğlenme ihtiyacını karşılamak üzere çok sayıda park , çocuk bahçeleri, çay bahçeleri ve semt sahaları mevcuttur.
 
EĞİTİM DURUMU
İlçemizde eğitime büyük önem verilmektedir. Öğrencilerimizin üniversite sınavlarındaki başarıları, matematik,fizik,kimya dallarında dünya çapında kazandığı dereceleri Bornova'nın eğitim alanındaki başarılarının bir delilidir.
 
 
İlçemiz, İzmir'in en çok göç alan yörelerinden biridir. Emekli kamu görevlilerinin ikamet yeri olarak seçtikleri ilçemizde çok sayıda işçi emeklisi de bulunmaktadır. Bunun yanında doğu ve güneydoğudan içgöçle gelen vatandaşlarımız da çok sayıdadır. Kırsal kültürlü ve özellikle bayanlarda okuma yazma bilmeyenler çoğunluktadır. Birçoğunun nüfusa kaydının olmadığı da bilinmektedir. 01 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında okuma yazma kurslarından 165 adet 1. Kademe, 4 adet II. Kademe olmak üzere 169 kursiyer mezun olmuştur. Ayrıca Mesleki ve Teknik Kurslarda 1583, Genel Kurslarda da 1750 kursiyer belge almıştır.
 
Büyük şehire uyum sağlamaları için halk eğitim kurslarının çoğalması ve yoğunlaştırılması gerekmektedir. Hatta, her mahallede halk eğitime ait çok amaçlı kullanılacak müstakil eğitim merkezlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kursların çoğalması kırsal kesimden gelen vatandaşın bazı olumsuz odakların etkisi altına girmesine de engel olacaktır.