Litvanya İçişleri Bakanlığı
Litvanya İçişleri BakanlığıTürkiye Büyükelçiliği Litvanya
Litvanya Belediyeler Birliğinde Çalışma Toplantısı Esnasında


İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından İlçe Kaymakamlıklarında görev yapan Yazı İşleri Müdürleri için hazırlanmış olan, Litvanya İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan, 'AB Ülkeleri İdari Sistemleri ile İçişleri Bakanlıkları Görev ve Yetkilerinin İncelenmesi' konulu AB Leonardo da Vinci Mobility projesi kapsamında 1 - 15 Nisan 2014 tarihleri arasında Litvanya İçişleri Bakanlığı'nda çalışmalarda bulunmak üzere başkent Vilnius'a gidilmiştir.

Litvanya İçişleri Bakanlığında; görev, yetki, hizmet ve sorumluluk alanlarıyla ilgili konferanslar, seminerler, brifingler verilmiş, sunum, inceleme ve ziyaretler yapılmış, Litvanyalı meslektaşlarımızla görüş alışverişinde bulunulmuştur.


'Litvanya İçişleri Bakanlığı' tarafından hazırlanan programda, Öncelikle Litvanya Kamu Yönetimi, Devlet Genel Yönetim Yapısı ve Teşkilatlanması, Litvanya İçişleri Bakanlığı hakkında Genel Bilgiler, Litvanya İçişleri Bakanlığında Profesyonel, Kurumsal ve Demokratik Kültür, İnsan Kaynakları Planlaması, Vilnius Kent Yönetimine Genel Bakış: görev, yetki ve sorumluluklar, Belediyenin İdari Yapısı, Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları, Polisin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Litvanya Belediyeler Birliği'nin görev, yetki ve sorumlulukları, Litvanya Parlamentosunun Görev ve İşlevleri, Kamu Çalışanları için Kural ve Yönetmelikleriyle ilgili konu başlıklarında bilgiler verilmiş, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. İdari sistem içerisindeki taşra yönetim yapılanması, bölgeler, bu bölgelerdeki görev ve sorumluluklar konusunda sunumlar yapılmıştır. Mezkur kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek, yerinde görülüp incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Litvanya yönetim sisteminin incelenmesi kapsamında mülki idare yapılanması, çeşitli düzeylerdeki yetkileri, mülki idarenin diğer yönetim birimleriyle ilişkileri ve işbölümü konularında açıklama ve sunumlar yapılmıştır.

Ayrıca Litvanya mahalli idare birimlerindeki çalışmaların yerinde incelenmesi amacıyla Başkent Vilnius'taki Belediye'ye ziyarette bulunulmuş, belediye ve meclisinin çalışmaları hakkında birifing verilmiştir. Mahalli İdarelerle ilgili olarak 'Litvanya Belediyeler Birliği' de ziyaret edilmiştir.

Vilnius Polis Merkezi, göç idaresi ziyaret edilmiş ve merkezde görev alan birimlerin çalışma şartları anlatılmış ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

Bilvesile Litvanya Bakanlığı üst düzey yöneticileri de ülkemize davet edilmişlerdir. 15/4/2014.

NOT: TURAB; Türkiye'nin TUR'U ile Avrupa Birliğinin AB'sinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kelime olup projenin kısa adı olarak kullanılmıştır. Eski Türkçe'de toprak anlamına gelmektedir.