İlçe Kadastro MüdürüPERSONEL HİZMET DURUMU
Bornova Kadastro Müdürlüğü

3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun uyarınca Karşıyaka kadastro Müdürlüğüne bağlı Şeflik olarak 01.01.1985 tarihinde kurulmuştur 02.07.1985 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün olurlarıyla Müdürlük haline gelmiştir.

GÖREVLER

Bornova Kadastro Müdürlüğü Bornova ilçesi hudutları içersinde yetkilendirilmiş olup yetkili olduğu başka ilçe bulunmamaktadır. Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğünde tutulan sicillere göre 9 mahalle 12 köy yetki alanı içersinde olup tüm köyler mücavir alan sınırları içersinde kalmaktadır. .

Görevlerin çoğu ilk tesis Kadastrosundan sonraki değişiklik işlemleri kapsamındadır. Değişiklik işlemlerinin yanı sıra 1974 tarihinden bu tarafa yapılan hizmetlerin yeni bir görüşle arşiv çalışmaları gündeme gelmiştir.

Kurumumuzca taşınmaz mal maliklerinin veya yasal temsilcilerinin müracaatı ile aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi, plan örneği çıkarılması gibi talebe bağlı hizmetlerin yanı sıra tescile konu hizmetlerden; cins değişikliği ve tevhit işlemleri yapılmaktadır. Yola terk, yoldan ihdas, ifraz, İmar planlarının uygulamaları gibi tescile konu işlemler özel çalışan Harita Mühendislerince yapılmakta olup kontrolleri kurumumuzca yapılmaktadır. Talebe bağlı ve tescile konu bu işlemler her yıl değişen miktarlarda döner sermaye ücreti karşılığında yapılmaktadır.

GÖREVLİLER

01.01.2010 tarihi itibariyle Müdürlüğümüzde; 1 Müdür, 3 Mühendis, 9 Teknisyen ve 1 V.H.K.İ. görev yapmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Halil Atila Plaza 240 Sokak No:15/1 Kat:4 Kazımdirik Mah. Bayraklı/İZMİR
Tel. : 0.232 388 59 22
Fax : 0.232 388 39 59