Bornova Kaymakamı Dr. Kadri CANAN'nın başkanlığında Perşembe günleriyapılan Vakıf
Mütevelli Heyeti toplantısı, bu hafta İnönü Mahallesinde kiBalkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
derneğinde gerçekleşti. İnönüMahallesi muhtarı Hamdi KANLIOĞLU'nun ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıdan önce Bornova Kaymakamı Dr. Kadri CANAN İnönü MahallesindeyaşayanBalkan
Göçmenlerinin ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi aldı.
Sayın Kaymakamımız Dr. Kadri CANAN; 1989 yılında, Balkanlar'dan göç edipilçemize yerleşen
göçmen vatandaşlarımızın kendi gayret ve dayanışmalarısonucu maddi imkânlarını düzelttikleri, bu
dayanışma ve çalışkanlığın diğervatandaşlarımıza da örnek olduğunu belirterek göçmen vatandaşlarımızın
doğdukları topraklarla bağlarını koparmamalarını, oraların ata yadigâritoprakları olduğunu dile getirdi.
Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilecek olan Vakıf MütevelliHeyeti toplantılarının amacının,
halkla iç içe olmak ve onların sorunlarınıkendilerinden bizzat dinlemek ve çözümler üretmek olduğunu
belirterek,İnönü Mahallesi muhtarı Hamdi KANLIOĞLU'na ev sahipliği vemisafirperverliği için
teşekkür etti. Daha sonra bu haftaki SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfının gündem maddelerine
geçilerek vakfımızayardım için müracaat eden vatandaşlarımızın dosyaları karara bağlandı.