İlçe Seçim Müdürü Gazi KARAMAN

GÖREV VE PERSONEL DURUMU:

Bornova seçim bürosunda 1 Müdür ve3 seçim memuru ile görev yürütülmektedir.
Bornova İlçe Seçim kurulu Bürosu, İlçede Hükümet Konağının 2. katında hizmet vermektedir.
Bornova’da seçmen sayısı dikkate alınarak 2 adet seçim kurulu oluşturulmuştur.
1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ve 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı olmak üzere 2 seçim kurulu bulunmakta olup her iki seçim kurulunun işleri aynı büroda yürütülmektedir.
Nüfussayısı iki yüz bini geçen yerlerde yasa gereği 2. bir seçim kurulu oluşturulmaktadır. Her iki yüz bin ve katlarında bu sayı artmaktadır.

Seçim Kurulları bir başkan ve 6 üyeden oluşmaktadır.
Kurulun Başkanı Hakim’dir.
Kurulun Üyelerinin 4 tanesi siyasi partilerden 2 tanesi devlet memurlarından oluşmaktadır.
Seçim Bürosunca Yürütülen İşler;
1- Tüm genel seçimleri yapmak,
2- Tüm ara seçimleri yapmak,
3- Sendika organ seçimlerini yapmak,
4- Oda organ seçimlerini yapmak
5- Siyasi parti organ seçimlerini yapmak,
Bornova İlçesinde Yargı denetimi ve gözetimi altında yapılması gereken tüm seçimlerin yürütülmesi bu seçim bürosunca yerine getirilmektedir


İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Kazım Karabekir Cad. No:1 Hükümet Konağı Kat:2 Bornova / İZMİR
Tel.:0.232 388 19 36
Fax:0.232 388 35 39