Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Kaymakamlığımızın ortak katkılarıyla Bornova Araştırmaları 1. Sempozyumu düzenlendi. Ege Üniversitesi Meslek Öncesi Temel Bilimler Enstitüsü(MÖTBE)'nde yapılan sempozyuma Bornova Kaymakamı Dr. Kadri Canan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Çağ Ana Bilimdalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Akif Erdoğdu Bornova Halk Eğitim Müdürü Ebru Yücel, dernek başkanları, muhtarlar ve profesörler katıldı.

Açılış konuşmalarını Bornova Kaymakamı Dr. Kadri Canan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Çağ Ana Bilimdalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Akif Erdoğdu yaptı.

Sempozyum fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan ve bu fikirlerini Bornova Kaymakamı Dr. Kadri Canan'a aktardıklarını belirten Prof.Dr. Erdoğdu; 'İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak böyle bir sempozyuma ihtiyaç olduğunu, Bornova Kaymakamlığı ile birlikte düzenleyebileceğimizi Kaymakamımıza ilettik. Kaymakamımızda fikrimize olumlu baktılar ve kabul ettiler. Aynı zamanda masrafların da bir kısmını üstlendiler. Kendilerine verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Türkiye'de Demokrasi kavramı daha iyi işlediğini ve geliştiğini, bununla birlikle demokratik gelişimin sonunda işleyişte güzelleşmelerinde olduğuna vurgu yapan Bornova Kaymakamı Dr. Kadri CANAN''

Son yıllarda hızlanan gelişen küreselleşme olgusu ile birlikte bilginin serbest dolaşımı sermayenin akışkanlığı yönetim teorisindeki değişimler, gelişmeler bir yandan uluslararası ilişkilerde Avrupa Birliği Nafta gibi ulus üstü yapılanmalar ortaya çıkarırken bir yandan da ulusların iç yapısında ve işleyişinde önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişikliklerle birlikte yerel-yerelleşme, yönetişim yerel ve bölgesel kalkınma, kentli hakları marka kentler ve bazı gibi kavramların ön plana çıktığını görüyoruz.

Yine bu değişikliklerle birlikte merkezi yönetim yeniden yönetim ilişkilerine de önemli değişikliklerin olduğu ve yerinden yönetimin daha bir ön plana çıktığını görüyoruz. Yeni dünya düzeninde yerel dinamiklerin ekonomik ve bölgesel kalkınma sürecindeki önemi artmış kentsel ve yerel ekonomiler küresel ekonomide birer aktör olarak yerlerini almışlardır. Küreselleşme süreci ile birlikte bir devlet içerisinde kentler arasındaki ekonomik rekabetler de artmıştır. Böylece kentler ulusal hasıladan daha fazla pay almak için birbiri ile rekabet hale gelmiştir. Bütün bu gelişmeler yerel kalkınma-kentsel kalkınma kavramını ön plana çıkarırken kentlilik bilincini, kentli haklarını marka kentler ve bazı gibi kavramları da ön plana çıkarmıştır.

İşte bütün bu değişiklikler gelişmeler bizdede Bornovalılık bilincinin aidiyetinin oluşması gerektiği kanısını oluşturmuştur. Bu nedenlerle Bornovanın tarihi kültürü,ekonomisi ve sosyal yapısının işleneceği Bornova araştırmaları sempozyumunu Üniversitemizle birlikte düzenledik. Bu sempozyumda hocalarımızın sunacağı değerli bilgilerle Bornovanın bilinmeyen ve edinilen birçok yönleri ortaya çıkacak ve bu bilgiler bir yandan biz yerel yöneticilere yeni ufuklar açarken bir yandan da halkımızda Bornovalılık-kentlilik bilincini oluşturacaktır. Bu sempozyumun 'Bornova Kent Belleği' oluşumuna katkıda bulunması ve bundan sonraki araştırmalara ve biz yöneticilere ışık tutması en içten temennimizdir. Bornovalı hemşerilerimizdeki kentlilik bilincinin gelişmesi daha güzel yarınların başlangıcı olacaktır.

Değerli katılımcılar Sempozyumumuzun Bornova yöneticilerine ve halkına yeni ışıklar açacağı ümidiyle sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen değerli hocamız ve Enstitü Başkanı Prof.Dr.Akif ERDOĞDU hocamıza değerli rektörümüze siz değerli hocalarımıza ve sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.


Yine bu değişikliklerle birlikte merkezi yönetim yeniden yönetim ilişkilerine de önemli değişikliklerin olduğu ve yerinden yönetimin daha bir ön plana çıktığını görüyoruz. Yeni dünya düzeninde yerel dinamiklerin ekonomik ve bölgesel kalkınma sürecindeki önemi artmış kentsel ve yerel ekonomiler küresel ekonomide birer aktör olarak yerlerini almışlardır. Küreselleşme süreci ile birlikte bir devlet içerisinde kentler arasındaki ekonomik rekabetler de artmıştır. Böylece kentler ulusal hasıladan daha fazla pay almak için birbiri ile rekabet hale gelmiştir. Bütün bu gelişmeler yerel kalkınma-kentsel kalkınma kavramını ön plana çıkarırken kentlilik bilincini, kentli haklarını marka kentler ve bazı gibi kavramları da ön plana çıkarmıştır.

İşte bütün bu değişiklikler gelişmeler bizdede Bornovalılık bilincinin aidiyetinin oluşması gerektiği kanısını oluşturmuştur. Bu nedenlerle Bornovanın tarihi kültürü,ekonomisi ve sosyal yapısının işleneceği Bornova araştırmaları sempozyumunu Üniversitemizle birlikte düzenledik. Bu sempozyumda hocalarımızın sunacağı değerli bilgilerle Bornovanın bilinmeyen ve edinilen birçok yönleri ortaya çıkacak ve bu bilgiler bir yandan biz yerel yöneticilere yeni ufuklar açarken bir yandan da halkımızda Bornovalılık-kentlilik bilincini oluşturacaktır. Bu sempozyumun 'Bornova Kent Belleği' oluşumuna katkıda bulunması ve bundan sonraki araştırmalara ve biz yöneticilere ışık tutması en içten temennimizdir. Bornovalı hemşerilerimizdeki kentlilik bilincinin gelişmesi daha güzel yarınların başlangıcı olacaktır.

Yine bu değişikliklerle birlikte merkezi yönetim yeniden yönetim ilişkilerine de önemli değişikliklerin olduğu ve yerinden yönetimin daha bir ön plana çıktığını görüyoruz. Yeni dünya düzeninde yerel dinamiklerin ekonomik ve bölgesel kalkınma sürecindeki önemi artmış kentsel ve yerel ekonomiler küresel ekonomide birer aktör olarak yerlerini almışlardır. Küreselleşme süreci ile birlikte bir devlet içerisinde kentler arasındaki ekonomik rekabetler de artmıştır. Böylece kentler ulusal hasıladan daha fazla pay almak için birbiri ile rekabet hale gelmiştir. Bütün bu gelişmeler yerel kalkınma-kentsel kalkınma kavramını ön plana çıkarırken kentlilik bilincini, kentli haklarını marka kentler ve bazı gibi kavramları da ön plana çıkarmıştır.

İşte bütün bu değişiklikler gelişmeler bizdede Bornovalılık bilincinin aidiyetinin oluşması gerektiği kanısını oluşturmuştur. Bu nedenlerle Bornovanın tarihi kültürü,ekonomisi ve sosyal yapısının işleneceği Bornova araştırmaları sempozyumunu Üniversitemizle birlikte düzenledik. Bu sempozyumda hocalarımızın sunacağı değerli bilgilerle Bornovanın bilinmeyen ve edinilen birçok yönleri ortaya çıkacak ve bu bilgiler bir yandan biz yerel yöneticilere yeni ufuklar açarken bir yandan da halkımızda Bornovalılık-kentlilik bilincini oluşturacaktır. Bu sempozyumun 'Bornova Kent Belleği' oluşumuna katkıda bulunması ve bundan sonraki araştırmalara ve biz yöneticilere ışık tutması en içten temennimizdir. Bornovalı hemşerilerimizdeki kentlilik bilincinin gelişmesi daha güzel yarınların başlangıcı olacaktır.